Oil House Finland Oy

Kunnossapito ja suunnittelu

Suunnittelusta käyttöönoton viimeistelyyn

Tarjoamme kaivosteollisuuden, prosessiteollisuuden ja valmistavan teollisuuden asiakkaillemme laadukasta ja kokonaisvaltaista palvelua. Toimintamme perustuu asiakas- ja tapauskohtaisiin laitosten ja laitteiden elinkaaren huomioiviin kunnossapitosuunnitelmiin. Suunnitelmat ottavat huomioon laitteiden toimintaympäristön ja käytön sekä niiden tekniset ominaisuudet ja käytettävät standardit.

Teemme tilaajalle tarvittavan suunnittelun ja toteutamme kunnossapitotyöt suunnitelman mukaisesti projektiluontoisesti. Olemme mukana laitteen käyttöönotossa ja huolehdimme mahdollisista laiteasennukseen liittyvistä viimeistelyistä. Näin toimimme kaikkien laitteiden kanssa riippumatta laitetoimittajasta.

Ennakoiva kunnossapito

Ennakoivalla kunnossapitopalvelullamme laitteet saavat tarvitsemansa huolto- ja korjaustoimenpiteet oikea-aikaisesti. Näin asiakas pystyy pitämään laitekustannukset alhaisina ja vähentämään laitteen vikaantumisen ja suunnittelemattomien korjausten riskiä. Toteuttamissamme huoltopalveluissa kunnostus tehdään aina vastaamaan alkuperäisen tuotteen ominaisuuksia.

Huolto- ja korjaussuunnitelmat

Asiakaskohtaiset huoltosuunnitelmamme optimoivat turvallisuuden, laadun ja kustannustehokkuuden sekä varmistavat laitteiden parhaan mahdollisen käyttöasteen ja suorituskyvyn. Näin pystymme tarjoamaan laitteille optimoitua ja luotettavaa huoltoa koko niiden elinkaaren ajan. Laadimme myös suosituksia ennakoivan kunnossapidon vaatimista mittauksista sekä huolto- ja varaosaohjelmista.

Kokonaisvaltainen suunnittelu

Suunnittelumme lähtökohtana on konedirektiivin sekä muiden ajanmukaisten määräysten asettamien vaatimusten huomiointi. Lisäksi otamme joustavasti huomioon asiakaskohtaisia vaatimuksia. Tämä vahvuutemme kattaa tyypillisesti sekä toimitusprojektien pää- ja detaljisuunnittelun, uusasennus- ja modernisointihankkeet sekä standardoinnin jo toteutetuille kokonaisuuksille.

Konepiirustukset ja 3D-suunnittelu

Työkaluina käytämme moderneja 3D-suunnitteluohjelmistoja, joiden laadukkaat työpiirustukset ovat käytännöllisen ja tehokkaan valmistuksen perusta. Tuotamme asiakkaillemme yksiselitteisiä, oikein mitoitettuja, helposti luettavia ja ajanmukaisia konepiirustuksia.

Oil House Finland Oy